کمیل شاعری: تیم باتجربه، یکی از مزیت‌های مهم استارتاپ ازکتاب است


نایب‌رییس هیات‌مدیره‌ی صندوق نوآفرین می‌گوید تیم باتجربه و شفافیت صورت‌های مالی و برنامه‌ریزی‌های استارتاپ #ازکتاب عوامل مهمی در تفاهم جذب سرمایه از صندوق پژوهش و فناوری نوآفرین بوده است.

دکتر کمیل شاعری، در گفتگو با روابط‌عمومی صندوق پژوهش و فناوری نوآفرین، با اشاره به نوآوری‌های فناورانه و تیم فنی کارآزموده استارتاپ ازکتاب، افزود: پختگی هم‌بنیان‌گذاران ازکتاب در حوزه‌ی کتاب و نشر و همچنین، تولید محتوای تخصصی در مسیر خلق کسب‌وکار تازه و بیزینس‌مدل شفاف، باعث شد که در رکوردی تازه و زمانی بسیار کوتاه با تیم فنی و هیات‌مدیره‌ی صندوق نوآفرین برای جذب سرمایه به تفاهم برسند.

گفتنی‌ست قرارداد جذب سرمایه‌ی استارتاپ ازکتاب، روز دوم دی‌ماه ۱۳۹۹ در ساختمان صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی نوآفرین با حضور هم‌بنیان گذاران ازکتاب و همچنین آقایان کمیل شاعری، علی موسوی و میثم زرگرپور از نوآفرین امضا شد.

ازکتاب در رسانه‌ها

azketabازکتاباستارتاپنوآفرین

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!